10  кроків створення кооперативу.

Крок 1 Організація роботи Ініціативної групи

  1. Призначення організаційного комітету, який має розробити чіткий робочий план, що включає роботу з потенційними членами кооперативу та збір інформації про умови середовище.
  2. Визначення прав та обов’язківчленів кооперативу; приблизної організаційної структури кооперативу.

Робочий план, перелік праві обов’язки членів кооперативу та організаційна структура складають концепцію кооперативу, яка повинна бути ухвалена всіма членами ініціативної групи. Після затвердження,на її основі формуються Статут та бізнес-план кооперативу.

 

Крок 2. Підготовка Статуту

Статут –основний документ кооперативу, що формулює мету та діяльність кооперативу, права й обов’язки членів, умови вступу й виходу з кооперативу, органи управління кооперативу та правила прийняття рішень , порядок реорганізації та ліквідації кооперативу. Ті положення , які можуть часто змінюватися, зазначаються у Правилах внутрішньої господарської діяльності.

Правила внутрішньої господарської діяльності уточнюють Статут і визначають відносини між кооперативом та його членами. Правила внутрішньої господарської діяльності (затверджується рішенням загальних зборів). Статут повинен передбачити достатньо обмежень, щоб уникнути порушень.

 

Крок 3.Розробка бізнес – плану.

Бізнес-план – Це поглиблене відображення проекту розвитку кооперативу, який містить детальний опис кооперативу, середовища, в якому він діє, а також системи управління, необхідної для досягнення мети. Оскільки на початковому етапі створення кооперативу не всі данні доступні, поки що розробляють спрощений бізнес-план, який містить наступну інформацію: глобальна стратегія та цілі; аналіз ринку та маркетингова стратегія; технологічний опис процесу виробництва, планування,в провадження в дію; управління,організаційні структури та методи прийняття рішень; фінансові прогнози; аналіз ринків.

 

Крок 4. Підготовка і проведення установчих зборів.

Установчим зборам повинно передувати інтенсивне обговорення  самої ідеї створення кооперативу. Проект Статуту та установчий договір завчасно передається учасникам та обговорюється під час попередніх зборів.

Організаційний комітет направляє всім потенційним членам кооперативу запрошення на установчі збори. Разом із запрошенням надсилається порядок денний. Після цього обговорюється і затверджується Статут кооперативу, його назва, обираються керівні органи (Правління кооперативу,його Голова,ревізійна комісія або наглядова рада). Після обрання керівних органів кооперативу організаційний комітет складає свої повноваження.

 

КРОК 5.Сплата вступних та пайових внесків.

Вступні внески, як правило, надаються у грошовій формі на тимчасовий розрахунковий рахунок для витрат га створення і реєстрацію кооперативу. Якщо члени роблять внески у натуральному вираженні, потрібно скласти оціночний акт, який підтверджує реальну вартість майна. Після реєстрації кооперативу пайові внески сплачуються відповідно до графіка, визначеного кооперативом.

Забезпечити своєчасне внесення паїв є завданням лідера(керівника) кооперативу. Ті хто не виконує своїх зобов’язань по сплаті членських внесків, позбавляються членства.

 

Крок 6. Державна реєстрація кооперативу.

Державна реєстрація кооперативу здійснюється відповідно до ст..25 Закону України « Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань»

 

Крок 7 .Відкриттярахунку в банку.

Потрібно визначитись із обслуговуючим банком та звернутись до нього із заявою про відкриття рахунку та надати необхідні для цього документи.

 

Крок 8. Набір персоналу.

Дуже важливе питання від якості управлінського персоналу залежить подальше існування кооперативу. Виконавчий директор повинен бути передбачливим менеджером, володіти економічними методами управління та планування, вміти поводитися з комерційними партнерами та знати ринки, на яких діє кооператив, мати технічні знання у сфері діяльності кооперативу,добре розуміти кооперативні принципи та механізми, бути порядною людиною та користуватись повною довірою та повагою членів кооперативу.

Помилки які слід уникати:

-Думати,що досвідчений директор чи бухгалтер можуть працювати безкоштовно;

– Починати роботу кооперативу з недостатнім персоналом;

– Наймати відразу багато персоналу.

 

Крок 9. Організація управління кооперативом.

На етапі початку ділових операцій відбувається розподіл управлінських функцій між правлінням кооперативу і виконавчою дирекцією. Правління  зосереджує свою увагу на питаннях стратегічного розвитку підприємства, його фінансової та маркетингової політики, входження та адаптації підприємства до конкурентного середовища. Виконавчий директор і його команда відповідають за щоденну роботу кооперативу згідно делегованими повноваженнями, ресурсами і програмою, схваленою Правлінням кооперативу.

 

Крок 10. Фінансування діяльності кооперативу.

Якщо коштів для розвитку кооперативу немає, слід докорінно переглянути спектр господарської діяльності й обмежити її види та обсяги до таких параметрів, які можуть бути профінансовані.

Основним джерелом фінансування кооперативу є пайові внески членів. Крім того фінансування власного кооперативу через механізм поповнення індивідуальних паїв зміцнює членську організацію, сприяє зростанню зацікавленості членів кооперативу в ефективному використанні вкладених ними коштів.

Матеріал підготовила Агенція «Розвитку громад Буковини» в межах проекту «  Рідні громади – спільні рішення для економічного зростання», що фінансується Європейським Союзом.

В межах проекту:

Спільно закупимо вулики.

Спільна реалізація власної продукції по вищих цінах.

Навчання, обмін досвідом, тощо.

Translate?